Toegangscontrole

Elke bewoner beschikt over een alarmknop die tegelijk ook zijn/haar sleutel is. Afhankelijk van hoe de alarmknop is ingesteld krijgt de bewoner toegang tot bepaalde ruimtes. De deur van hun eigen kamer zal dus opengaan als ze—met hun alarmknop voor de deur staan – maar de deuren van de andere kamers blijven dicht. Bewoners die op een veilige manier zich binnen het gebouw kunnen verplaatsen (zelf naar de kapper gaan bijvoorbeeld) zullen door de voor-deur van het huis kunnen stappen. Voor bewoners die begeleiding nodig hebben, zal de deur dicht blijven als er geen medewerker of familielid meegaat.
Iedere bewoner zal dus een bepaalde leefcirkel toegewezen krijgen. De bepaling van die leefcirkel gebeurt samen met de bewoner, de familie en het multidisciplinair team. Dit zal worden opgenomen in het woonleefzorgplan van elke individuele bewoner.

Lokalisatie

Het is ook mogelijk om een bewoner te lokaliseren op basis van de alarmknop. Dit zal enkel gebruikt worden als er gevaar dreigt en een bewoner niet teruggevonden kan worden.

Camera’s

Overal in het gebouw zijn camera’s opgesteld. In elke leefruimte en in de kamers van de bewoners is een camera beschikbaar. Deze camera’s zullen enkel gebruikt worden als een bewoner op de alarmknop heeft gedrukt en een medewerker niet onmiddellijk kan reageren. Op dat moment kan die medewerker een beeld opvragen van de camera en nagaan of er direct extra hulp geroepen moet worden.
Daarnaast zullen de camera’s ook ingezet worden ‘s nachts. Door een ‘digitale ronde’ te organiseren, zullen bewoners ‘s nachts niet meer onnodig gewekt worden door een zorg– of verpleegkundige. Na een eerste fysieke ronde, plannen we iedere nacht 2 digitale rondes waarmee de medewerkers via de camera’s kan kijken of alles nog in orde is met de bewoners.
 
De camera’s in de kamers en in de leefruimtes nemen geen beelden op. Dit betekent dat het niet mogelijk is om beelden te herbekijken. Bovendien bepalen we op voorhand strikt wanneer medewerkers via de camera’s mogen kijken. Elke keer een camera gebruikt wordt, gebeurt er ook een registratie waardoor het mogelijk is om na te gaan wie wanneer naar welke camera ge-keken heeft. Het blijft uiteraard de bedoeling om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te reageren op een oproep. De camera’s dienen ter ondersteuning op drukke momenten zodat er snel geschikte hulp kan zijn en tijdens de nacht zodat de nachtrust van de bewoners zo weinig mogelijk gestoord wordt.
 
Het zal mogelijk zijn om op bepaalde momenten de camera’s af te zetten (bijvoorbeeld als een mantelzorger overnacht bij een bewoner).
 
We respecteren de geldende privacywetgeving. Het gebruik van de camera’s, de toegangscontrole en de lokalisatie wordt opgenomen in een addendum aan de opname-overeenkomst zodat op voorhand duidelijk is hoe de technologie wordt ingezet.