Ben je niet tevreden over een dienstverlening van het woonzorgcentrum? Bijvoorbeeld je moet te lang wachten, je wordt niet vriendelijk ontvangen, je krijgt geen antwoord of je krijgt onduidelijke informatie.

  1. We raden je aan om altijd eerst de betrokken medewerkers te contacteren. Mogelijk gaat het om een klein probleem of een misverstand dat snel opgelost kan worden.
  2. Lukt dat niet of blijf je toch nog met een gevoel van ontevredenheid zitten? Dan kan je hier een klacht indienen.

Hoe de klachtenbehandelaar contacteren?

Welke klachten?

De klachtenbehandelaar behandelt enkel klachten over de dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland. 

De klachtenbehandelaar kan je klacht niet behandelen

  • als het niet over een dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland gaat.
  • als het over feiten gaat die meer dan 1 jaar geleden zijn.
  • als er een gerechtelijke procedure loopt over het probleem.
  • als het over personeelsaangelegenheden gaat. 
  • als de klacht anoniem ingediend wordt.