Regelmatig komt de Zorginspectie langs in het woonzorgcentrum. Hieronder vind je de link naar hun rapporten en onze reactie erop.

23 november 2021 - thematische inspectie in het kader van de bijzondere erkenning voor bewoners met jongdementie.

Tekorten en de opvolging:

TekortOpvolging
Er is geen apart begeleidingsplan voor de gezinsleden van de gebruikerHet is nog onduidelijk hoe dit begeleidingsplan er moet uitzien. De referentiepersonen jongdementie/gezinsbegeleiders komen vanaf begin 2022 regelmatig samen om onder andere dit begeleidingsplan te bespreken. Tegelijk zal in 2022 bekekn worden wat de gezinsleden nodig hebben, zodat het begeleidingsplan aan hun behoeften voldoet.
het wzc organiseert op gestructureerde wijze regelmatig overleg en persoonlijk contact tussen de gebruikers, zijn mantelzorgers en het multidisciplinaire team: de meeste contacten verlopen informeel, er is geen echt systeem om informatie uit de gesprekken te capteren, wel informatie in de dagboeken maar onvolledig en niet systematischVanaf begin 2022 wordt multidisciplinair overleg terug geïmplementeerd (was bij de opstart van het nieuwe wzc niet systematisch en structureel aanwezig). In het voorjaar van 2022 wordt bovendien bekeken welke methodiek het meest geschikt is om alle informatie uit de gesprekken gestructureerder bij te houden.
het wzc maakt een verslag van het regelmatig overleg en persoonlijk contact tussen de gebruikers, zijn mantelzorgers en het multidisciplinaire team (cfr hierboven, te weinig systematisch)cfr. hierboven
de korting voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie wordt vermeld op de factuur maar niet dat deze in het kader van VSB wordt verleendIs aangepast sinds de factuur van november 2021.