Roosendaelveld richt zich op 3 specifieke doelgroepen met name:

  • Ouderen met dementie
  • Personen met jongdementie
  • Ouderen met een bijzondere psychische kwetsbaarheid of ouderen die een specifieke structuur nodig hebben

Ons woonzorgcentrum bestaat uit 15 huizen. Elk huis biedt een thuis aan 8 bewoners en er is dus sprake van een kleinschalige werking. Dit betekent dat de bewoners zeer nauw samenleven met de 7 andere bewoners in hun woning. Deze huizen zijn verspreid over drie woonblokken. Elk van hen kreeg een naam, gekozen uit verschillende inzendingen van medewerkers, vrijwilligers en gewone Mechelaars.

De Cirkel

Het middelste gebouw is het centrum van het woonzorgcentrum met op de eerste en tweede verdieping telkens 2 huizen en op het gelijkvloers alle gemeenschappelijke voorzieningen. De Cirkel staat symbool voor verbondenheid. Het leven in het woonzorgcentrum komt hier samen, medewerkers, familie, bewoners, vrijwilligers, bezoekers, ... Samen zorgen voor het wonen, leven en de zorg in Roosendaelveld.

De Toren

De Toren is het hoogste van de drie woonblokken (3 verdiepingen) en bestaat uit 4 keer 2 huizen. De naam verwijst niet alleen naar de bekende Mechelse toren maar staat ook symbool voor stevigheid. Bij de bewoners van het woonzorgcentrum zijn vaak veel zekerheden weggevallen omwille van hun ziektebeeld maar het woonzorgcentrum biedt hen terug een vorm van veiligheid en zekerheid door een stevige omkadering.

De Stroom

De Stroom is het laagste van de drie gebouwen. De Stroom bestaat uit 2 huizen op de eerste verdieping en Huis Lotus op het gelijkvloers, de woning voor personen met jongdementie. De naam verwijst uiteraard naar het vele water in de Mechelse omgeving maar staat ook voor beweging, doorgaan. Dementie of psychische kwetsbaarheid is niet alleen achteruitgang, een stroom gaat ook vooruit en als er een steen in de stroom ligt, dan zoekt het water een andere weg maar het blijft wel stromen. Daar staan we ook voor, we zoeken samen met de bewoner en de familie naar een fijne woon- en leefomgeving, ondanks beperkingen.

Huis Lotus

Het huis voor personen met jongdementie is genoemd naar de lotusbloem. Deze bloem bloeit bijna een volledig jaar, in water ('Stroom') en 's avonds sluit ze om 's morgens terug te openen. Ze staat daarom symbool voor leven en vernieuwing of nieuw begin. Daarnaast is ze hydrofoob, dit betekent dat er geen vuil aan blijft hangen, ze blijft altijd even schoon. In die zin past Lotus bij personen met jongdementie, zij blijven iedere dag opnieuw schoonheid tonen en ervaren en dat willen we hen in Roosendaelveld ook iedere dag helpen vinden.