Maandelijks wordt er een centrale activiteitenkalender gemaakt. Deze is ontstaan op vraag van de bewoners en wordt maandelijks aangepast naargelang de interesse voor en deelname van de activiteit. De activiteiten worden georganiseerd voor alle bewoners (en hun bezoekers) van het woonzorgcentrum en gaan meestal door op het gelijkvloers.

Naast de centrale kalender hebben we ook weekkalenders die verschillen van huisje tot huisje. Hier wordt steeds gepolst naar de interesse bij de bewoners en naargelang de afdeling kan deze verschillen van week tot week. 

De kalenders worden opgehangen aan de liften en op de verschillende afdelingen zodat ze zichtbaar zijn voor bewoners, familie en vrienden. 

Bekijk hier de centrale activiteitenkalender voor deze maand.