Woonzorgcentra gaan over meer dan over zorg, het gaat over wonen en leven. Daarom investeren wij in tijd. De personeelsbezetting in onze woonzorgcentra ligt ongeveer 30% boven de (minimum)norm. hierdoor kunnen we een hogere dienstverlening bieden, meer aandacht geven aan het individu en die visie in de praktijk omzetten.

Visie op wonen, leven en zorgen

De woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland zijn er voor jou, als thuis wonen niet meer haalbaar is. Je vindt er een plek waar het goed is om te wonen, te leven en te werken en waar de bewoner centraal staat. Zorgbehoevende ouderen, en hun mantelzorgers, familie, buren, vrienden en kennissen zijn er welkom.

Waar wonen, leven en zorg samengaan

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van wonen, leven en van zorg en zien steeds de zelfstandigheid van de bewoner als uitgangspunt. Elke vraag is belangrijk genoeg om onderzocht te worden. Het woonzorgcentrum is een levendige organisatie waar zorg wordt onderhandeld met aandacht voor de individualiteit, zodat de bewoner in de beste omstandigheden zijn persoonlijk leven kan verder zetten. Zo gewoon mogelijk, aangepast waar nodig. De dagbesteding stemmen we af op de interesse van de bewoner, deelname is vrij.

Wanneer het voor jou moeilijk wordt, gaan wij samen verder

Met een positieve ingesteldheid geven onze medewerkers elke dag het beste van zichzelf om een stuk zorg over te nemen wanneer het voor de bewoner of zijn familie niet meer haalbaar is. Met menselijke warmte en een hart op de juiste plaats, omringen zij de bewoner met professionele zorg. Alle medewerkers zijn uniek. Samen vormen ze een team dat alle dagen de klok rond werkt volgens de nieuwste inzichten en met aangepast materiaal. Zij hebben oog voor een optimale zorg: lichamelijke, psychische, comfort- en zelfzorg, zodat de bewoner zo onbezorgd mogelijk kan wonen.

Respect voor levenswaarden

Wij respecteren het unieke van elke bewoner en elke medewerker. Elke bewoner krijgt de kans om zijn eigen cultuur, overtuiging, tradities en gewoonten een plaats te geven. Onze aandacht voor geborgenheid, privacy en zelfbeschikking maakt dat de bewoner en zijn naasten in het woonzorgcentrum zichzelf kunnen zijn. De bewoner kan met persoonlijke spullen een eigen plek creëren in zijn woongelegenheid. Zo verwezenlijken we samen een plaats om oud te worden. Een plek waar iedereen zich welkom voelt. In het woonzorgcentrum ondersteunen we ook de bewoner en zijn naasten bij het afscheid nemen van het leven.

Samen dat vleugje meer geven

Wij zien de mantelzorgers als een belangrijke partner om de bewoner mee te ondersteunen tijdens zijn verblijf in het woonzorgcentrum. 

In de totaalzorg voor de bewoner werken we samen met externe experts. Waar onze kennis ontoereikend is maken we gebruik van hun deskundigheid. Samen spannen de verschillende disciplines zich in voor het welzijn van de bewoner. Wij willen de zorgverleners voor later werkervaring geven tijdens stages. We geloven in hen en geven hen kansen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers geven extra kleur aan het leven in het woonzorgcentrum. Om het leven van buiten in het woonzorgcentrum binnen te halen, nemen we daar waar mogelijk is deel aan initiatieven georganiseerd door de gemeente, scholen, verenigingen of de buurt en nodigen we hen uit op onze activiteiten.

Door dit alles samen te realiseren, maken wij het verschil en verwezenlijken we dynamische woonzorgcentra, waar het aangenaam is om te vertoeven en je je thuis kan voelen.

Aanvraag

Wil je een aanvraag doen of wil je meer informatie over een verblijf in het woonzorgcentrum? Neem dan contact op met het woonzorgcentrum of met de zorgcoach.