Het woonzorgcentrum is in principe altijd open voor bezoek aan de bewoners. 

Algemene (tijdelijke) richtlijnen bezoek COVID-19 in Roosendaelveld 

  • Alle bezoekers dragen, bij het betreden en de verplaatsing in het woonzorgcentrum alsook in de leefruimtes, de kamers en de cafetaria, een chirurgisch mondneusmasker. Ook vragen wij om kinderen -12 jaar, een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen.
  • Iedereen, inclusief bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten van het woonzorgcentrum onmiddellijk handhygiëne toe. (bijv. na een zakelijke afspraak, afspraak bij tandarts, familiebezoek, wandeling).
  • Alle bezoekers die het woonzorgcentrum betreden, worden, in het kader van het contactonderzoek, geregistreerd met aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming, met minimaal de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, de relatie/band met de bewoner.
  • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen.
  • Bezoekers die negatief testten na een hoog risicocontact of bezoekers die een laag risicocontact hadden, zijn extra voorzichtig als ze toch op bezoek komen.

Bezoek op de kamer mét chirurgisch mondmasker

De bezoeker mag de bewoner bezoeken in de kamer maar met chirurgisch mondneusmasker. Gelet op de grootte van de kamers, vragen we om het aantal bezoekers in de kamer te beperken tot 2 tegelijk. Zorg voor voldoende verluchting tijdens jouw bezoek.

Brasserie Den Druppel 

Enkel bezoekers, bewoners, vrijwilligers en medewerkers kunnen gebruik maken van de brasserie. 

Er gelden ook volgende voorzorgsmaatregelen:

  • bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bezoekers steeds een chirurgisch mondneusmasker
  • respecteer de sociale en fysieke afstand op élk moment