Het woonzorgcentrum is in principe altijd open voor bezoek aan de bewoners. 

Algemene (tijdelijke) richtlijnen bezoek COVID-19 in Roosendaelveld

  • Alle bezoekers dragen, bij het betreden en de verplaatsing in het woonzorgcentrum alsook in de leefruimtes en de cafetaria, een chirurgisch mondneusmasker. Enkel knuffelcontacten kunnen tijdens het eigenlijke bezoekmoment op de kamer met de bewoner dit chirurgisch mondneusmasker uitdoen.
  • Iedereen, inclusief bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten van het woonzorgcentrum onmiddellijk handhygiëne toe. (bijv. na een zakelijke afspraak, afspraak bij tandarts, familiebezoek, wandeling).
  • Alle bezoekers die het woonzorgcentrum betreden, worden, in het kader van het contactonderzoek, geregistreerd met aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming, met minimaal de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, de relatie/band met de bewoner.
  • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen.

Nauwe contacten

Elke bewoner kan acht nauwe contacten (= knuffelcontacten) hebben, dus zonder mondneusmasker en waarbij fysiek contact mogelijk is op de kamer. Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen.

Deze contacten mogen de bewoner bezoeken in de kamer zonder mondneusmasker. Gelet op de grootte van de kamers, vragen we om het aantal nauwe contacten in de kamer te beperken tot 2 tegelijk. 

Sociale contacten

Daarnaast kan de bewoner bezoek ontvangen van sociale contacten (met respect voor de afstandsregels, de hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker). Het aantal sociale contacten dat de bewoner kan ontvangen, is onbeperkt in aantal en die contacten kunnen onbeperkt wisselen.

Brasserie Den Druppel

De toegang is mogelijk voor bewoners en voor bewoners met hun bezoekers.

Er gelden evenwel volgende voorzorgsmaatregelen:

  • bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bezoekers steeds een chirurgisch mondneusmasker
  • respecteer de sociale en fysieke afstand op élk moment