In Roosendaelveld zullen 4 zorgteams actief zijn die onder leiding staan van een teamcoach/hoofdverpleegkundige. Elk team staat in voor de bewoners van 3 of 4 huizen (= 24 of 32 bewoners). Alle disciplines zijn vertegenwoordigd in de teams. Het gaat dan om zorgkundigen, verpleegkundigen, woningassistenten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en begeleiders wonen en leven. Zij zorgen er samen voor dat de bewoner elke dag een mooie dag beleeft. Door hun expertises samen te brengen, streven we naar een complete zorg.

Bijkomende omkadering

Naast de 4 multidisciplinaire teams voorzien we extra omkadering in de vorm van referentiepersonen dementie, een woonzorgcoach, een psycholoog en de coördinerend en raadgevend arts. Zij ondersteunen de teams, de bewoners en hun familie waar dat nodig is.

We blijven ook beroep doen op de partners waar ook Hof van Egmont mee samenwerkt zoals Sodexo voor de maaltijden die vanuit de keuken van Hof van Egmont zullen geleverd worden. Daarnaast voorzien we samenwerkingen met heel wat externe experten zoals het Expertisecentrum Dementie, AZ Sint-Maarten, ontmoetingshuis ‘t MoNUment, enzovoort.

Centraal team

Uiteraard is er ook centrale ondersteuning van onthaalmedewerkers, onderhoudsmedewerkers, de technische dienst, een centrale begeleider wonen en leven, administratieve medewerkers en verantwoordelijken voor de brasserie.