Roosendaelveld bestaat uit 15 huizen. Elk huis biedt een thuis aan 8 bewoners en er is dus sprake van een kleinschalige werking. Belangrijker is dat de bewoners benaderd worden volgens de principes van genormaliseerd wonen. Deze principes zijn:

  • Integratie en participatie
  • Zorg op maat
  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit van de relaties
  • Tussen autonomie en geborgenheid

We willen de bewoners dus een zo normale mogelijke omgeving aanbieden en tegelijk bijzondere zorg bieden wanneer dat nodig is.

Integratie en participatie

We willen dat bewoners met dementie en bijzondere psychische kwetsbaarheden deel blijven uitmaken van de samenleving. We streven er dus naar om het leven van buiten het woonzorgcentrum binnen te brengen en omgekeerd het leven van in het woonzorgcentrum buiten te brengen. Familie is uiteraard welkom in het huis van hun familielid. We willen samen het leven be-leven. Waar mogelijk willen we bewoners laten deelnemen aan activiteiten buiten het woonzorgcentrum, in de buurt, bij familie, bij hobbyclubs.

Zorg op maat

Iedere bewoner heeft eigen noden en samen met de bewoner en zijn/haar familie willen we die noden in kaart brengen. Samen bekijken we dan welk woonleefzorgplan het best aansluit bij die noden en hoe we dit samen kunnen realiseren met inbreng van medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en van de bewoner zelf.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven betekent voor elke bewoner iets anders. Ondanks het ziektebeeld van een bewoner kan er nog veel kwaliteit van leven zijn en we willen ondersteunen bij zoeken naar de middelen om die kwaliteit maximaal te vinden. We zijn er ook voor het gesprek wanneer de kwaliteit van leven als onvoldoende wordt ervaren.

Kwaliteit van relaties

We stimuleren het behoud en versterken van bestaande relaties met partners, kinderen, ruimere familieleden en vrienden. Tegelijk investeren we energie en tijd in het vormen van nieuwe relaties met de buren, met de medewerkers, met vrijwilligers en met bewoners van andere huizen die mogelijk gelijke interesses hebben.

Tussen autonomie en geborgenheid

We bieden bewoners maximale autonomie: zij bepalen wat ze willen doen en hoe ze dit willen doen. Tegelijk houden we uiteraard rekening met hun eventuele beperkingen zodat alles binnen een veilig kader kan gebeuren. Hier voor maken we gebruik van technologie en van de expertise van elk van onze medewerkers.