Voor deze groep bewoners zijn er 2 huizen beschikbaar in Roosendaelveld. Zij krijgen zorg op maat door een team van medewerkers die hierrond specifieke opleiding krijgen. Het gaat om bewoners met een gestabiliseerd psychiatrisch ziektebeeld of om bewoners die nood hebben aan veel structuur en een veilige omgeving waarin ze maximale vrijheid kunnen krijgen die ook beheersbaar is.