Gepubliceerd op:
26
mei
2023

De dagverzorgingscentra Hof van Egmont en Hanswijk namen onlangs hun intrek in het gebouw van Woonzorgcentrum Roosendaelveld. Ze behouden beiden hun aparte erkenning en unieke werking, maar zullen zoveel als mogelijk samenwerken op de nieuwe locatie.

Uniek

Dagverzorgingscentrum Hof van Egmont was voordien gevestigd in het gelijknamige woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum Hanswijk in de Hanswijkstraat. De twee centra zijn apart erkend, Hof van Egmont voor 15 personen en Hanswijk voor 13. Hof van Egmont, dat dit jaar 25 kaarsjes mag uitblazen, richt zich tot ouderen met een fysieke beperking. Hanswijk, met 20 jaren op de teller, specialiseert zich in ouderen met een mentale problematiek, zoals mensen met dementie.


Beiden bieden ze overdag opvang en verzorging aan ouderen en nemen ze zo tijdelijk deze taken over van de mantelzorgers of thuisverplegers. Ouderen (65+) kunnen één of meerdere dagen per week naar het centrum komen. De medewerkers helpen hen bij het wassen en de verzorging. De gebruikers kunnen ook van een warme maaltijd genieten en gebruik maken van vervoer van en naar het centrum. In het aanbod zitten ook activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Maar bovenal heeft een dagverzorgingscentrum een sociaal aspect, en kunnen de gebruikers elkaar ontmoeten en nieuwe contacten maken en onderhouden.


Zo bieden beide dagverzorgingscentra een oplossing voor gebruikers die thuis willen blijven wonen, maar niet elke dag iemand hebben voor bezoek, verzorging of ondersteuning. “We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Als Zorgbedrijf willen we hen hierbij ondersteunen.”, zegt voorzitter Jeroen Baeten. “Bij Zorgbedrijf Rivierenland zien we elke bewoner en bezoeker als een uniek individu met eigen noden.”

 

Samen


“Het zorg- en welzijnsmodel van morgen moet vertrekken vanuit de buurt.”, zegt ondervoorzitter Gabriella de Francesco. “We vinden het belangrijk dat bezoekers in contact komen met buurtbewoners. We willen woonzorgcentrum Roosendaelveld maximaal integreren in de buurt. Andersom moet de buurt ook maximaal gebruik kunnen maken van het aanbod van het woonzorgcentrum.”


Directeur wzc Roosendaelveld en dagverzorgingscentra Debbie Bruyndonckx vult aan: “Een woonzorgcentrum is inderdaad geen eiland, het is een onderdeel van een wijk. Dit uit zich in kleine dingen, zoals de cafetaria openstellen voor buurtbewoners, of de ruimtes ter beschikking stellen voor activiteiten van socioculturele verenigingen die ook voor de bewoners en gebruikers van het dagverzorgingscentrum toegankelijk zijn.
Samen met de buurt willen we dan ook op zoek gaan naar nieuwe namen voor beide dagverzorgingscentra. Wie mee wil nadenken of een idee heeft, kan dit laten via info@zbrivierenland.be.”

 

Toekomst

Zorgbedrijf Rivierenland is volop bezig met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum ter hoogte van Zwartzustersvest. Dit komt er ter vervanging van WZC Hof van Egmont. Op dit moment wordt het gebouw op de site gesloopt. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is voorzien in het najaar 2024. De verwachte verhuisdatum is voor 2026 gepland. Het dagverzorgingscentrum Hof van Egmont zal hier dan opnieuw in ondergebracht worden.

"De ruimte in WZC Roosendaelveld die dan opnieuw vrijkomt, zal nadien een concrete invulling krijgen. Dat het binnen het thema dementie zal zijn, staat wel vast. Roosendaelveld zal zich in de toekomst verder profileren als regionale referentie binnen de zorg voor mensen met dementie of een andere psychische kwetsbaarheid.”, besluit Gabriella De Francesco.